ИГУМЕН МЕТОДИЈ – ЧОВЕК СО ОТВОРЕНО СРЦЕ

На 16 септември, правиме помен на починатите Кирил и Слоботка Петрови, родителите на игуменот Методиј (Петров). Бог да ги упокои нивните души, населувајќи ги во населбите на праведниците, и нас да не помилува и спаси како Благ и Човекољубец.

Во приложение, краток видео-запис, за суштината на монашкото служење, од отец Методиј, игумен во Валаамскиот манастир.