Поуки – совети

За пазењето на себеси

Секое вежбање на душата во Господа е грижа или внимание. Ако човекот не се грижи за себе си, тогаш сите такви вежби се неплодни, односно мртви. Кој сака спасение, тој мора да се…

На кој начин духовните болести стануваат причина за телесните болести?

Многу често се случува, духовните болести да станат причина за телесните болести, но ретко се случува телесната болест да доведе до духовна болест. Светите Отци говорат за тоа, дека телесната болест може да…

Ангелскиот свет

Пред создавањето на видливиот свет и човекот, Бог го создал невидливиот свет, духовниот. „Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата“ (1. Мој. 1, 1). Под небо, тука Светите Отци го подразбираат небесниот…

Плови по течението

Неодамна ме запрашаа: што мислите – „да се живее според Божјата волја“ и „да се плива по течението“, е едно и исто, или сепак постои некоја разлика?

Човекот – е образ Божји

Човекот е создаден според образот и подобието Божјо. После тоа, откако Господ ги создал небото, земјата и сиот растителен и животински свет, Он го создал своето највисоко создание – човекот. Потоа рече Бог:…