Поуки – совети

Какви Богослужби се извршуваат во Црквата

Заедничките Богослужби, или како што уште се познати во народот – црковни служби, претставуваат главни одлики по што се препознаваат нашите храмови.

Што значи за верникот посетувањето на храмот

“Ако Црквата за нас не претставува основа на животот, – вели прочуениот проповедник и писател од наше време, свештеникот Димитриј Дудко, -тогаш ние самите набргу ќе го завршиме своето неславно постоење…