28 октомври 2014

Сè трпи – ќе бидеш мирна, и на другите ќе им дадеш мир! Ако почнеш да се пресметуваш – ќе го изгубиш мирот, а со него и спасението.

Преп. Анатолиј