29 октомври 2014

Да живееш мирно, зависи од тебе. Ќе потрпиш – и ќе имаш мир. А ако почнеш да враќаш зло за зло – и мирот ќе отстапи и Бог ќе го остави оној што сам суди. Каде што е мирот – таму е и Бог. Во мирот е Неговото место.

Преп. Анатолиј