27 октомври 2014

Каде што е Бог – таму е и мирот. И спротивното само си се покажува: каде што има завист, непријателство, нетрпеливост, самољубие  – таму е ѓаволот. Каде што е ѓаволот – таму е и сè погубно, гордо,непријателско.

Преп. Анатолиј