отец Серафим Роуз

serafim rose

Од Писмата на отец Серафим (Роуз) – 5-то Писмо

3/16 септември, 1963 г. Драг во Христа, брате Глеб! После некое време размислување, увидов дека твојата идеја е сосема практична.

pocket_watch__eleven_o_clock_2a981b7a05b6d260fcb282a635f092de

Дванаесетте знаци за крајот на светот

  „Подоцна е од што мислите“ Јеромонах Серафим (Роуз) од Платина (1982) Никој човек не знае кога ќе дојде крајот на светот. Навистина, часот за крајот на светот, не беше објавен од страна…

serafim020920123

Од Писмата на отец Серафим Роуз – Liebe Eltern / 1-во писмо

Врел ден, и премногу налик на лето за Сан Франциско. Конечно го завршив трудот и го предадов во петокот, но дипломи поради не знам која причина нема да се издаваат до септември. Сега…