Поуки 2014

11 октомври 2014

Нема повисока добродетел од љубовта, и нема поголем порок и страст, од омразата, која на оние кои не внимаваат на себеси им изгледа неважна, а по духовното значење е слична со убиството (Јн….

10 октомври 2014

Љубовта, секако, е над сè. Ако гледаш, дека во тебе нема љубов, а сакаш да јаимаш, прави ги делата на љубовта, иако од почеток и без љубов. Господ ќеја види твојата желба и…

9 октомври 2014

Ако ги примате луѓето заради Бога, верувајте, сите ќе бидат добри кон вас. Преп. Амвросиј

8 октомври 2014

Големо оружје имаме ние, христијаните – силата на Животворниот Крст. Кога ќе размислиме, тешко неверните, зашто се сосема беспомошни: тоа е исто како, човек, сосема без никакво оружје, ноќе да замине во опасна…

7 октомври 2014

Секој носи свој крст, и вие носите својот крст, макар и со еден прст, но сепак носите. Носењето на крстот е неопходно за спасението на секој христијанин, а не само на монахот. Да,…

6 октомври 2014

Ние бараме и посакуваме слатки духовни наслади; не спорам, тоа е пријатно – но, пониско од крстот. Со крстот и тоа ни е дарувано, и без крстот тоа не може да биде цврсто….

Децата наследници

Крстот не е носење само на видливите и надворешните маки, но и на внатрешните, душевните: мракот, помраченоста и нејзе сличните состојби. Зашто Бог го испраќа тоа за уништување на нашата гордост и за…

Носење на Крстот

Крстот не е носење само на видливите и надворешните маки, но и на внатрешните, душевните: мракот, помраченоста и нејзе сличните состојби. Зашто Бог го испраќа тоа за уништување на нашата гордост и за…