Децата наследници

Крстот не е носење само на видливите и надворешните маки, но и на внатрешните, душевните: мракот, помраченоста и нејзе сличните состојби. Зашто Бог го испраќа тоа за уништување на нашата гордост и за здобивање со смирение.

Преп. Макариј