Срце скрушено и смирено, Бог не ќе отфрли

Треба да го победуваме злото со мир и срдечна тишина, со мирни и тихи мисли. Во спротивно, цело време ќе ни се случуваат беди и неволји. Ако самите не се смириме, Господ нема да престане да не смирува. Една и иста мака, која ни принесува многу страдања и болка, ќе се повторува постојано, додека не се научиме да ја победуваме со мир, тишина и смирение, и да не и придаваме значење.

Старец Тадеј Витовнички