12 ноември 2014

Може ли да се надеваме на светот? Кому тој не му поласкал? Кого не го прелажал? Тој ветува многу, но дава малку. Само оние кои се надеваат на Господа, според зборовите на светиот Давид, не грешат, то ест, нема да се излажат во својата надеж!

Преп. Антониј