Богослужби

prochka

„Да се прости, не значи да се заборави“, да се прости – значи да се погледне човекот каков што е, во неговиот грев, во неговата неподносливост и да се каже: „Ќе те понесам,…