Нови изданија на Преспанско-пелагониската Епархија

Излегоа од печат новите броеви на списанијата: „Пелагонитиса“ и „Вистина“.