Ако љубов немам… – Расказ

Се среќаваат двајца познаници. Едниот образован христијанин, другиот не. Учениот почнува да проповеда:

– „Јас сум Патот, Вистината и Животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку Мене…“(Јн. 14)

„Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат“… (Мт. 5)

„Барајте и ќе ви се даде. Чукајте и ќе ви се отвори“…

Другото момче размислува:

– Не ја разбирам оваа суета…

Одејќи понатаму, сретнуваат парталав питач крај патот.

Момчето го прегрнало и рекло:

– Не знам многу, но едно знам сигурно… Бог те љуби. Ајде, најпрвин, да одиме и да каснеме нешто.

Учениот: – Не е малку премногу валкан за да го гушнам?

(домашна задача: најдете го христијанинот во приказната)

 

Подготви: Д. Б.