Брзај да правиш добро. Времето е кратко.

Схимонах Михаил Харбинскиј

Продолжете со читање