8 ноември 2014

Спознавајќи ја суетата на светот, навистина бесполезна, треба да се оддалечуваме од неа, и да бараме во себе средства за исполнување на волјата Божја. Но, додека му служиме на светот, ние не ја гледаме темнината на страстите, кои ја помрачуваат нашата смисла, и наоѓајќи се во таква заспаност, не се грижиме за тоа, што угодувајќи му на светот, стануваме престапници на заповедите Божји, и само со некакви мали исправувања се замислуваме дека сме христијани, со што лажно се опрелестуваме, не познавајќи го учењето на нашиот Спасител, Господ Исус Христос.

Преп. Макариј