27 december 2014

Не барај си маки, кои не си обврзана да ги трпиш, туку барај Го, и тоа силно барај Го Оној, Кого и јас и ти сме обврзани да Го бараме; Барај Го Исус, нашиот Младоженец, Хранител, Надеж наша, Живот и Светлина на очите наши! И нема да се посрамиме.
Преп. Анатолиј