12 december 2014

Ако сакате да најдете утеха во маките, веднаш обратете го вашето срце кон Господа, Единствениот Утешител. Испитувајте се, според словото Божјо, т.е., кајте се, исправувајте се себеси, верувајте со срце и душа во Исус Христос и прибегнувајте кон Него, како кон ваш Единствен Спасител. Колку повеќе ќе Му се молите на Бога во маките, толку побрзо ќе почувствувате чувство на слатка утеха.
Преп. Антониј