Видео

Чудо на Свети Рафаил

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол) Превод: Елена Стојановски