Документарен филм за животот и делото на Свети Спиридон Чудотворец

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски