Отец Теофил Параиан: Господ постојано ни се насмевнува

(преводот можете да го вклучите на CC во долниот десен агол)

Превод: Протоѓакон Драган Ѓоргиевски