Пелагонитиса / бр 21-28

koricanapred
ПЕЛАГОНИТИСА бр. 21-28 / 2009-2016

Содржина:

Богословското дело на Архиепископот Јован Шангајски и прашањето за „западното влијание“ врз православното богословие
Еромонах Серафим Роуз / 7

Црквата и нацијата – протоереј Златко Ангелески / 27

Христијанската доктрина за Троичноста на Бог и концептот за слободата на човековата личност – еромонах Методиј Зинковскиј / 6

Патологија на слободата – Жан Клод Ларше / 47

Богочовечкото и нововековното просветителство во современата македонска наука и просвета – случајот Кирил Пејчиновиќ
свештеник д-р Милан Ѓорѓевиќ / 55

Кратка расправа за теориите на јазикот – генезисот на еден свештен јазик – м-р Константин Сековски / 62

Поимот „Философија“ кај свети Јован Дамаскин – д-р Смилен Марков / 73

За Философијата – Свети Јован Дамаскин / 80

Житие на светиот рамноапостолен Патрик, просветител на Ирска и чудотворец – м-р Златко Дивјаковски / 84

Животот и дејноста на Митрополитот Јапонски Сергиј Тихомиров –  проф. д-р Мицуо Наганава / 93

Моравската мисија како мисиолошка парадигма – асс. м-р ѓакон Кирче Трајанов / 103

Белешки за филмот – Милош Дрпа /114

 

цена: 200 ден