Кратка поука

Читај ги Отците, дури една до две реченици на ден. Тие се зајакнувачки витамини за душата.
Св. Паисиј Светогорец