Постот и бдеењето, проучувањето на Светото Писмо, откажувањето од личната сопственост и сè световно не се самите по себе совршенство, како што рековме, тие се алатки. Зашто совршенство не може да се пронајде во нив; се стекнува преку нив. Бескорисно е, според тоа, да се фалиме со нашето постење, бдеење, сиромаштија и читање на Светото Писмо, кога не сме ја достигнале љубовта на Бога и нашите ближни. Секој кој има постигнато љубов го има Бога во себе и неговиот ум е секогаш со Бога. Свети Јован Касијан