Тој што не се моли или не му служи на Бога со своето срце, не се моли воопшто, зашто во тој случај, само неговото тело се моли, а телото без умот не е ништо повеќе од земја. Запомни кога се молиш, дека стоиш пред Самиот Бог, Кој ја има мудроста над сè. Затоа твојата молитва нека биде, така да се каже, целата дух, целата разбирање.
Свети Јован Кронштадски