Кратка поука

Не треба без потреба да го откриваме своето срце на другите. Од илјада, може да се најде само еден, кој би ја сочувал твојата тајна. Кога и самите не можеме да ја сочуваме во себе, како можеме да се надеваме, дека ќе биде сочувана од другите?

Преподобен Серафим Саровски