Христос не е само мојата последна дестинација, но и засолништето во кое одморам секоја вечер. Тој е Oној Кој ме чека на крајот на мојот пат, но и еднакво, Тој е нераздвоен придружник Кој чекори покрај мене на секој чекор во мојот живот.

Св. Никола Мирликиски