Јован градителот и неговата Надежда – и нивните 18 деца

Свештеникот Јован Осјаков со неговата сопруга Надежда, се татко и мајка на 18 деца. За нивниот несекојдневен живот, за предизвиците, проблемите и радоста со кои се соочуваат во него, ќе ни раскажат во нивното интервју, во програмата Разговор под часовникот.

Телевизија Спас 10.01.2014 година.

(Преводот на македонски јазик можете да го вклучите на CC)

205034.b

 

Поврзано: Ние имаме 18 деца: 8 машки, и 10 девојчиња