Илија, што правиш тука?

И гласот Господов дојде до Илија: „Што правиш тука, Илија?“

Тој одговори:  „Пламнав од ревност за Господа, Бога Саваот, зашто Израилевите синови го оставија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жртвеници и со меч ги убија Твоите пророци; само јас останав, но и мојата душа сакаат да ја земат.”

Но Господ му рече: „Сепак, јас сочував седум илјади во Израилот – кои не ги приклонија колената свои пред Вааил и чии усти не го целиваа“.

Затоа, прави сè да го љубиш Бога, внимавај над твојата совест и не плаши се од ништо. Господ е со тебе, и не си сам.

(Трета книга Царства, 19. 14)

Извор: http://asceticexperience.com/portfolio/what-are-you-doing-here-elijah/