8 februari 2015

Посветиот од сите светии, не се гнасел од нас, туку ја венчал девата чиста, непорочна – за Своја невеста. А Тој – Син Божји… Истиот Син Божји, Кој – е Творец на небото и земјата, не се одвратил да прими врз Себе образ на слуга, т. е., образ на човек,  кој бил послушен до смрт, и тоа смрт на крст, т. е., најсрамна смрт.

Преп. Анатолиј