16 април 2015

Пишуваш, дека некогаш ти доаѓа мислата, како Деницата од светлоносен ангел, станал сатана. И самата знаеш, дека од гордост. Но помни, дека сега треба поцврсто да се држиш до молитвата и да не се завлекуваш по никакви помисли, или расудувања, и да доаѓаат од лева, па дури навидум од десната страна. Молитвата со смирение – е непобедливо оружје против непријателот, а него со расудувања, нема да го победиш.
Преп. Амвросиј