15 април 2015

… Презирај ги заплашувањата од непријателот, како тој да е силен да те фрли во таква мака, што ти ќе се одречеш од Распнатиот Господ. Сите тие ѓаволски сплетки, дури и да му биде допуштено да те искуша, ќе завршат или само со неубаво мислење, или несправедливи заклучоци од човекот. Но, ти однапред помни ги зборовите од псалмот: „се подготвив и нема да се соблазнам…“ (Пс. 118, 60)
Преп. Амвросиј