13 април 2015

… Не задлабочувај се во соновите, но исправувај се со надеж на сесилната благодат Христова. Чувај ги своите надворешни и внатрешни чувства на секој начин. А штом забележиш движење, веднаш насочувај се кон својот почеток, и обичајот да го одложуваш исправувањето до утрешниот ден, победувај го со вечерното испитување на совеста и нејзиното очистување пред Бога со признателност: згрешив со тоа и тоа. Во ситуации што ќе ти се случат без мене, постапувај со расудување, со обраќање кон Спасителот, и со совет од тој што ќе го сретнеш.
Преп. Мојсеј