31 december 2014

Во маките и искушенијата Господ ни помага. Тој не нè ослободува од нив, туку ни дава сили да ги поднесеме, без да ги забележиме.

Преп. Никон