24 октомври 2014

Својство на милостињата е срце, кое гори од љубов за сета твар и ѝ посакува добро. Милостињата не се состои во едно давање, туку во сострадувањето, кога ќе го видиме создадениот човек кој ни е сроден во некаква мака, и ако можеме да му помогнеме, му помагаме.

Преп. Макариј