19 december 2014

Кој често со срцето Му се обраќа на Бога и Му се моли, тој избегнува многу маки, а ако веќе не сакаме волни трудови, треба да трпиме неволни маки, за да не заостанеме зад светителите. Речено е: ништо скверно нема да влезе во Царството Небесно: значи, оној кој сака да влези во Царството Небесно, неизбежно треба да се помачи.
Преп. Анатолиј