17 октомври 2014

Тоа што нас често нè фаќа малодушност, се допушта и ни се случува не само поради премногуте гревови, туку најмногу и за високомисленоста.

Преп. Лев