17 december 2014

Маките водат на небото: така е устроено од Господ заради очистување од гревовите, и недопуштање на големи престапи и за добивање на вечнорадосен блажен живот на небото.
Преп. Јосиф