14 december 2014

Ваша работа е, во привремената казна што ве стигнала, да ја гледате благоста Божја кон вас и љубовта. Зашто Семилосрдниот Господ со времените маки сака да ве избави од вечните страшни маки, за кои е страшно и да се размислува. Затоа повикувајте Му на Господа со праведниот Јов: Да биде името Господово благословено, од сега и до века! (Јов. 1, 21).

Преп. Јосиф