Старец Ефрем Катунакиски

starec pajsij razgovor

За добрата лудост – Свештеник Владимир Дојчев

Много ми е мачно, што денес луѓето ретко читаат житија на светии. Тие изиграа (а и до денес играат) огромна улога во мојот живот, затоа што се извори на вера и надеж. Кога…

efrem

За унинието – Старец Ефрем Катунакиски

Еднаш, кај отец Ефрем Катунакиски, заедно со други, дошол еден монах во униние. Старецот зборувал за унинието, дека е полошо од сите страсти: страстите, барем сакаат нешто, а унинието – е кога човек…