книжара

rose

Од Писмата на отец Серафим (Роуз) – 8-мо Писмо

Недела, 30 декември, 1963 г./12 јануари 1964 г. Драг во Христа, брате Глеб! Вчера го добив твоето писмо, во кое многу јасни беа одговорите на моите прашања и тоа ме охрабри. Кај мене…

serafim rose

Од Писмата на отец Серафим (Роуз) – 5-то Писмо

3/16 септември, 1963 г. Драг во Христа, брате Глеб! После некое време размислување, увидов дека твојата идеја е сосема практична.