Книга со интересни приказни

alexander

Името обврзува – Александар Македонски

Александар Македонски забележал меѓу своите војници човек, по име Александар, кој за време на битка секогаш бегал и се криел. И му рекол: – Те молам, или надмини ја плашливоста, или промени си…