Името обврзува – Александар Македонски

Александар Македонски забележал меѓу своите војници човек, по име Александар, кој за време на битка секогаш бегал и се криел. И му рекол:

– Те молам, или надмини ја плашливоста, или промени си го името, за сличноста на нашите имиња, никого да не го доведува до заблуда.

(посветено на сите христијани – заб.прев.)

Арташир рекол:

– Опкружи се со она, што е достојно за тебе, за да не дадеш пристап на она, што е недостојно за тебе.

 

 

Григориј Јован Абул Фараџ (1226–1286)