Животот на Светиот Владика Јован Максимович, новиот Чудотворец

sveti-jovan-korica-final_1-copy
Животот на Светиот Владика Јован Максимович, новиот Чудотворец

Раскажано од Каталин Григоре
Илустрирано од Адела Марија Калистру

Преведено и обработено од:
Константин Пројкоски
Весна Апостоловски
Златко Дивјаковски