Наша должност е да се молиме искрено за сите луѓе, за Бог да им даде мир и радост на сите.

Старец Тадеј Витовнички