Постот е прекрасен бидејќи ги фрла нашите гревови како валкана трева, додека ја негува и воздигнува вистината како цвет.

Св. Јован Златоуст