Кратка поука

Не знам што ќе биде, но едно знам сигурно: без вера ќе загинам, а со вера ќе поднесам сè.

Јеромонах Василиј Рослјаков