Канонизиран архиепископот Серафим Соболев

На 3 февруари, 2016 г, на петтата пленарна седница на Осветениот Архиерејски Собор во храмот на Христос Спасителот во Москва, во присуство на делегација од Бугарската Православна Црква, едногласно беше изгласано за канонизацијата на архиепископот Серафим, кој многу години се почитува како во Бугарија, така и во Русија. 

Потоа, митрополитот Иларион Алфеев го огласи Документот на Осветениот Архиерејски Собор за прославувањето на архиепископот Серафим Соболев во ликот на светителите.

Членовите на соборот му испеаја величание на новопрославениот светител.

 

3 февраля 2016 года на пятом пленарном заседании Освященного Архиерейского Собора в Храме Христа Спасителя был рассмотрен вопрос о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского Серафима (Соболева).

Во приложение, ви предлагаме документарен филм за неговиот живот (на бугарски јазик).