Полни џебови ветер

На снимањето на „Остров“, требаше да легнам во ковчег. Три пати скокнав од него – не издржав. Сурова работа е – гробот: лежиш, ѕидовите се тесни – и ништо друго нема. Дури ни Евангелие, да почиташ. Што си собрал во душата, со тоа и лежиш. Убаво велат старите: во гробот нема џебови. Во вечноста ќе го земеме она, што не може да се допре – она, што сме го отстапиле, простиле, подариле.

 

Петар Мамонов