Искуството на тишината

 

Еден ден, дошле луѓе кај некој осамен монах. Го прашале:

– Која е смислата на твојот живот во молчание?

Монахот нацрпил вода од длабокиот бонар, и им рекол на своите посетители:

– Погледнете во бунарот! Што гледате? Луѓето погледнале во длабокиот бунар.

– Не гледаме ништо – рекле.

После кратко време, пустиникот повторно им реко на своите посетители:

– Погледнете во бунарот! Што гледате? Луѓето повторно погледнале долу.

– Навистина, сега се гледаме себеси! Монахот им рекол:

– Гледате, кога пред малку нацрпив вода, таа се разбранува. Сега водата е мирна. Тоа е искуството на тишината: Се гледаш самиот себе!

 

Извор: http://manastirglogovac.blogspot.com/2015/03/blog-post.html